Abdest bahsi

ABDEST BAHSİ
Abdestin farzları hanefîde dört, mâlikîde yedi, şâfi’îde ve han­belîde altıdır. Hanefîde:
1- Yüzünü yıkamak.
2- Kolları dirsekleri ile birlikde yıkamak.
3- Başının dört bölükden bir bölümüne mesh etmek.
4- Ayaklarını topuk kemikleri ile birlikde yıkamak.
Ve dahî, abdest dört nev’dir: Biri farz, biri vâcib, biri sünnet, bi­ri mendûbdur.
Farz olanı, dörtdür: Mushaf-ı şerîfi tutabilmek için ve beş vakt nemâz kılmak için ve cenâze nemâzı kılmak için ve tilâvet secdesi etmek için abdest almak.
Vâcib olanı: Ziyâret tavâfı etmek için abdest almak.
Sünnet olan: Ezberden Kur’ân okumak için ve kabristân ziyâ­reti için ve guslden evvel abdest almak.
Mendûb olanı, uykuya yatdıkda ve uykudan kalkdıkda, yalan ve gîbet söyledikde ve şehveti tahrik edici çalgı dinledikde bu şey­lere tevbe ve istigfâr edip, abdest almak mendûbdur.
Ve dahî, ilm meclisine giderken abdestli gitmek ve abdest al­dıkdan sonra, abdestsiz câiz olmayan bir işi işlediyse [Meselâ ne­mâz kıldıysa] abdestli iken, tekrâr abdest almak mendûbdur. Eğer işlemediyse, abdestli iken abdest almak mekrûhdur.

Kitap-Menü