Abdesti bozan şeyler

ABDESTİ BOZAN ŞEYLER
11 - Abdesti bozan şeyler, hanefî mezhebine göre altıdır:
1) Vücûddan çıkan herşey abdesti bozar. Fekat tükürmek, süm­kürmek, terlemek, ağrısız göz yaşı, kulakdan çıkan su [eğer cerâ­hat değilse], abdesti bozmazlar.
2) Ağız dolusu kusmakdır.
3) Arkasını bir şeye dayayıp uyumakdır.
4) Nemâz içinde ses ile gülmekdir.
5) Bayılmak, deli olmak, sarhoş olmakdır.
6) İnsanın îmânını gideren, küfre sebeb olan bir iş yapmak ve­yâ bir söz söylemekdir. Allah korusun!
Bunların hepsi abdesti bozar. İmâm-ı Şâfi’î “rahmetullahi aleyh” buyurdu ki, (Bir kimsenin arka veyâ ön tarafından gelen herşey, ya’nî kan, pislik abdesti bozar. Deriden çıkan kan, cerâhat ve gözyaşı ise bozmaz.) Fekat, imâm-ı a’zam Ebû Hanîfe “rahme­tullahi aleyh” indinde arka veyâ önünden gelen necâset ve kan ve bedenden akan kan ve cerâhatin hepsi ve gözde olan hastalık se­bebi ile akan gözyaşı abdesti bozar. Bir kimsenin vücûdünden kan ve cerâhat çıkarak sağlam yerine bulaşsa yine abdesti bozar.

Kitap-Menü