Abdestin farzları

ABDESTİN FARZLARI
6 - Abdestin farzları, hanefî mezhebinde dört, mâlikîde yedi, şâfi’îde ve hanbelîde altıdır. Hanefîde:
1) Yüzünü bir kere yıkamakdır.
2) İki kollarını dirseklerle birlikde bir kerre yıkamakdır.
3) Başının dört kısmından bir kısmına mesh etmekdir. Ya’nî yaş elini sürmekdir.
4) Ayaklarını topuklarıyle birlikde bir kerre yıkamakdır.
Bunlardan birini terk eden kimsenin abdesti sahîh olmaz. Ge­rek kasd ve gerek sehv ile olsun abdesti sahîh olmaz.

Kitap-Menü