Abdestin müstehabları

ABDESTİN MÜSTEHABLARI: Altısı şunlardır:
1- Kalble yapılan niyyeti dil ile söylememek.
2- Kulağından artan su ile boynuna mesh etmek.
3- Ayaklarını kıbleye karşı yıkamamak.
4- Mümkin olursa, abdestden artan suyu, kıbleye karşı ayak üzere içmek.
5- Abdestden sonra şalvarına biraz su serpmek.
6- Pâk ve temiz bir peşkirle silinmek.
İbni Âbidîn abdesti bozanlarda diyor ki, (Kendi mezhebinde mekrûh olmıyan birşey, başka mezhebde farz ise, bunu yapmak müstehabdır). İmâm-ı Rabbânî, 286. cı mektûbda diyor ki, (Mâli­kî mezhebinde, abdest a’zâsını uğmak farz olduğu için, muhak­kak uğmalıyız). İbni Âbidîn, ric’î talâkı anlatırken diyor ki, (Ha­nefî mezhebinde olanın, mâlikî mezhebini taklîd etmesi evlâdır. Çünki, imâm-ı Mâlik, İmâm-ı a’zamın talebesi gibidir. Bir mes’ele­de, hanefî mezhebinde, bir kavl bulunmadığı zemân, hanefî âlim­leri, mâlikî mezhebine göre fetvâ vermişlerdir. Mezhebler içinde, hanefîye en yakın olanı, mâlikî mezhebidir.)

Kitap-Menü