Abdestin müstehabları

ABDESTİN MÜSTEHABLARI
8 - Abdestin müstehablarından altısı aşağıdadır:
1) Niyyetdir.
2) A’zâları birbiri ardınca çabuk yıkamakdır.
3) Sağından başlamakdır.
4) Enseyi mesh etmekdir.
5) Başını, kulaklarını ve enseyi birlikde mesh etmekdir.
6) Hak teâlâ hazretlerini abdestin evvelinde ve âhırında zikr et­mekdir. Ya’nî düâ okumakdır.

Kitap-Menü