Abdestin nâfileleri

ABDESTİN NÂFİLELERİ
10 - Abdestin nâfilelerinden altısı aşağıdadır:
1) Enseyi iki elin arkası ile mesh etmekdir.
2) Ayak parmaklarını sol elin küçük parmağı ile, alt tarafların­dan hilâllamakdır.
3) Her uzvu yıkarken düâlarını okumakdır.
4) Halâda (İstincâ)dan, ya’nî temizlendikden sonra iç donuna bir mikdar su saçmakdır.
5) Halâda temizlendikden sonra, âletini taşa veyâ toprağa sü­rüp veyâ parmaklarla sıkarak bevli gidermekdir. Buna (İstibrâ) denir.
6) Halâda temizlendikden sonra, elini yıkamakdır.
Hadîs-i şerîfde buyuruldu ki, (Her kim abdest aldıkdan son­ra “İnnâ enzelnâhü” sûresini bir kerre okursa, Hak teâlâ hazret­leri, o kimseyi sıddîklardan yazar. İki kerre okursa, şehîdlerden yazar. Üç kerre okursa, Peygamberlerle haşr olur.) Peygamberi­miz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdular ki, (Her kim abdest aldıkdan sonra, benim üzerime on kerre salâtü selâm getirse, Hak teâlâ hazretleri, o kişinin hüznünü giderip mesrûr eder, düâsını ka­bûl eder.)

Kitap-Menü