BİRİNCİ CİLD, 197. ci MEKTÛB

BİRİNCİ CİLD, 197. ci MEKTÛB
Kıymetli kardeşim Muhammed Sücâdil! Ma’nevî nisbet [ya’nî bir Velîye muhabbet], kuvvetli olursa, ondan gelen feyzleri almak­da sohbetin ve uzakda olmanın farkı olmaz. Allahü teâlâ, enfüsde [insanda] ve âfâkda [insanın hâricinde] değildir. Onu bu ikisinin hâricinde aramalıdır. Buna akl ermez.
Büyüklerimiz, beş vakt nemâzdan sonra, elleri kaldırarak, Fâti­ha okumadı. (Hazânet-ül rivâyât) kitâbında diyor ki, (Hâcetlere kavuşmak için, farzlardan sonra, Fâtiha okumak bid’atdir.) Müsâ­feha da böyledir. İmâm-ı Nevevî (Ezkâr) kitâbında diyor ki, (Kar­şılaşınca müsâfeha etmek müstehabdır. Fekat, bunu sabâh ve ikin­di nemâzlarından sonra, âdet etmemelidir. Ba’zan yapmak sünnet­dir.[1])
Dostun firâkı, az sürse de az değildir, Gözde bir kılın bulunması, çok ağır gelir!

Kitap-Menü