BİRİNCİ CİLD, 202. ci MEKTÛB

BİRİNCİ CİLD, 202. ci MEKTÛB
Bu kısa ömrü çok kıymetli şeylerde kullanınız! Geceleri ibâ­det yapmağı ve seher vaktlerinde ağlamağı elden kaçırmayınız! Karanlık geceleri, Kur’ân-ı kerîm okumakla, düâ ve istigfâr ve Onun ismini söylemekle nûrlandırınız! Ticâretde sıdk ve emânet üzere olunuz! Hadîs-i şerîfde, (Allahü teâlâ, sâdık [doğru] olan tüccârı sever) buyuruldu. Fâsid ve fâizli satışlardan sakınınız! Bu zemânda bunlardan sakınan acabâ var mıdır? Bunları islâmiyyete bağlı olan [Ehl-i sünnet] âlimlerinden sorup öğreniniz!
[1] İmâm-ı Nevevî 676 [m. 1277] de vefât etdi.

Kitap-Menü