BİRİNCİ CİLD, 72. ci MEKTÛB

BİRİNCİ CİLD, 72. ci MEKTÛB
İnsana gelen marazlar, elemler, takdîr-i ilâhî ile gelmekdedir. Râzı olmak lâzımdır. İbâdetlere devâm, elemlere, hastalıklara sabr edilmelidir. Allahü teâlânın kereminden âfiyet beklemelidir. Mahlûklardan birşey beklememeli, herşeyin Hak teâlâdan geldi­ğini bilmelidir. Derdlerden, elemlerden kurtulmak için düâ ve is­tigfâr etmelidir. [Te’sîri, fâidesi kat’i olan sebeblere yapışmalı, se­beblerin te’sîrini Allahü teâlâdan beklemelidir.] Onun takdîri, irâdesi olmadıkca, kimse kimseye zarar veremez. Bununla berâ­ber, sebeblere yapışmak, Peygamberlerin yoludur. [Esbâba te­şebbüs etmemizi, tehlükelerden, zararlardan korunmamızı emr etdi. En büyük zarar, nefsimize ve islâm düşmanlarına aldanmak­dır. Devletin yeni silâhlar yapması, milletin de devlete yardımcı olması lâzımdır. Sebeblerin te’sîrini Allahü teâlâdan taleb etme­lidir.]

Kitap-Menü