Cemâ’at ile nemâzın fazîleti

CEMÂ’AT İLE NEMÂZIN FAZÎLETİ

Bir kimse, cemâ’at ile iki rek’at nemâz kılsa, yalnız yirmiyedi rek’at nemâz kılsa, yine cemâ’at ile kıldığı iki rek’atın sevâbı on­dan ziyâdedir.
Bir rivâyetde, yalnız bin rek’at nemâz kılsa, yine cemâ’at ile kı­lınan iki rek’atin sevâbı dahâ ziyâdedir. Cemâ’at ile nemâz kılma­nın sevâbı çokdur. Bunlardan birkaçı beyân edilmişdir:
1- Mü’minler bir araya geldikde, birbirlerine muhabbet hâsıl olur.
2- Câhiller âlimlerden nemâzın mes’elelerini öğrenirler.
3- Ba’zısının nemâzı kabûl olur ve ba’zısının olmazsa, kabûl olanların hurmetine, kabûl olmıyanların nemâzı dahî kabûl olur.
Hadîs-i şerîfde, (Ey ümmetim ve Eshâbım! Sizin için iki yol koydum: Biri Kur’ân-ı azîm-üş-şân, diğeri sünnetimdir. Bunlardan gayri yol tutan kimse, ümmetim değildir!) buyuruldu. [Abdülganî Nablüsî “rahime-hullahü teâlâ”, (Hadîka)nın doksandokuzuncu sahîfesinde diyor ki, (Allahü teâlâ, islâmiyyetin bir kısmını Kur’ân-ı kerîm ile bildirdiği gibi, bir kısmını da, Peygamberinin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” sünneti ile bildirmişdir. Resû­lullahın sünneti, Onun inandıkları, söyledikleri, yapdıkları, ahlâkı ve birinin sözü veyâ işi karşısında susması [böylece kabûl etdiğinin anlaşılması]dır.) Bu hadîs-i şerîf, (Edille-i şer’ıyye)den ikincisini göstermekdedir.] 

Kitap-Menü