Komşu faslı

KOMŞU FASLI
159 - Ey Oğul! Komşunu gördüğün zemân, hâl ve hâtırını sor! Hasta olunca ziyâretine git. Komşunun evine gidince, izn almadan içeriye girme! Elinden gelirse, komşunun ihtiyâcına yardım eyle! Komşuların hakkı çok mühimdir. Zîrâ Peygamberimiz “aleyhisse­lâm” buyurdu ki, (Komşunun mîrâs gibi hakkı vardır, o da komşu­luk hakkıdır. Eğer müslimân ise, sende iki hakkı vardır: Biri kom­şu hakkı, biri de müslimân hakkı.)
Komşunun yiyeceği yok iken, sen elindeki yemeği yiyemezsin.
Zîrâ onun, senin elindeki yemekde dahî hakkı vardır. Her yemek yidiğin zemân, düşünmen lâzımdır ki, acabâ komşularımdan yiye­cek yemeği olmıyan var mıdır?
Her müslimânın, bilhâssa yeni evlilerin, müslimân mahallesin­de, ehl-i sünnet olan ve harâmlardan sakınan, ibâdetlerini yapan sâlih müslimânlar arasında ev araması lâzımdır. Hadîs-i şerîfde bu­yuruldu ki: (Ev satın almadan evvel, komşuların nasıl olduklarını araşdırınız! Yola çıkmadan evvel, yol arkadaşınızı seçiniz!) Bir ha-dîs-i şerîfde, (Komşuya hurmet etmek, ana-babaya hurmet etmek gibi lâzımdır) buyuruldu. Komşuya hurmet onunla iyi geçinmek­dir. Onu incitecek söz ve hareketlerde bulunmamakdır. Her taraf­dan birer, ikişer ve nihâyet kırk ev, komşuluk hakkına mâlik olur. Komşunun mal, mülk hakları, (Mecelle)nin 1192.ci ve sonraki maddelerinde yazılıdır.

Kitap-Menü