Mahalle âdâbı hakkında fasl

MAHALLE ÂDÂBI HAKKINDA FASL
160 - Zarûrî bir işin olmadıkça, toplantılar arasına girme! İçki, kumar, çalgı bulunan, kadın erkek berâber oturulan yerlere gitme ve zevceni, çocuklarını gönderme! Böyle yerlere (Fısk meclisi) de­nir. İster kapalı olsun, ister açık saçık olsun, yabancı kadınlara ve kızlara bakma! Bir kızı görüp de, harâm olduğu için ona bakmı­yanlara şehîd sevâbı verilir. Mahallede yürürken pencerelere bak­ma! Gördüğün kadına yakın yürüme! İlk görünce senin bir şeyin olmadığını anlarsın, artık ondan sonra bir def’a dahâ bakma! İlk görmeğe günâh yazılmaz. Bakmağa devâm edince veyâ tekrâr ba­kınca yazılır. Hazret-i Alî “kerremallahü vecheh” buyurdu ki, öm­rümde bir kerre dahî kadınlara şehvet ile bakmadım. Şehvet naza­rı ile kadınlara bakmak, göz zinâsıdır. Tevbe etmelidir. Her yere burnunu sokma, yâ bir kazâya uğrar, yâhud bir bühtâna, iftirâya dûçâr olursun.

Kitap-Menü