Nemâzın edâsı

NEMÂZIN EDÂSI
20 - Peygamberimiz “aleyhissalâtü vesselâm” buyurdu ki:
(Evinizi kilise gibi eylemeyiniz! Nemâz ile zînetleyiniz.) Diğer bir hadîs-i şerîfde buyurdu ki: (Benim câmi’imde [Medînedeki] iki rek’at nemâz kılmak, başka câmi’lerde bin rek’at nemâzdan dahâ hayrlıdır.) Yine buyurdu ki: (Her kim sabâh nemâzının sünnetini evinde kılsa, benim câmi’imde kılmakdan efdaldir.)

Kitap-Menü