Nemâzın müstehabları

NEMÂZIN MÜSTEHABLARI: Hanefî mezhebinde, nemâ­zın müstehabları:
Müezzin ikâmetinde (Hayye alessalâh) dediği zemân, cemâ’at eğlenmeyip kalkmak. İftitâh ve vitrin kunût tekbîrlerinde, erkek­ler baş parmağını kulaklarının yumuşağına dokundurmak. Kıyâm­da, ellerini bağladıkda, bileğini pekçe tutmak. Kıyâmda, secde ye­rine bakmak. Rükû’da ve secdede, ya beş, ya yedi kerre tesbîh et­mek. Rükû’da ayakları üzerine bakmak. Rükû’da ayakları bitişdir­mek. Kıyâma kalkınca, sol ayağı sağ ayakdan tekrâr açmak. Alnın­dan önce, burnunu yere koymak. Secdede burnunun iki yanına bakmak. Selâm verirken, omuz başına nazar etmek. İmâmın solun­da bulunan kimse, selâm verirken, imâma ve hafaza meleklerine ve cemâ’ate niyyet etmek. İmâmın sağında olan kimse, hafaza me­leklerine ve cemâ’ate niyyet etmek. Sağında ve solunda kimse yok ise, ancak hafaza meleklerine niyyet etmek. Nemâz içinde terini silmemek. Öksürüğü terk etmek. Esnemeği terk etmek. Tehiyyât­da oturdukda uylukları üzerine bakmak. İmâm nemâzdan sonra yüzünü cemâ’ate döndürmek.

Kitap-Menü