Ni’metlere şükr faslı

Nİ’METLERE ŞÜKR FASLI
126 - Hak teâlâ hazretleri buyurdu ki: (Yâ Mûsâ! Bir kimse kendine verdiğim ni’meti benden bilip kendinden bilmezse, ni’metlerimin şükrünü edâ etmiş olur. Bir kulum rızkını kendi ça­lışması ile bilip, benden bilmez ise, ni’metin şükrünü edâ etmemiş olur.) İnsanlara lâyık olan, her zemân kendisine verilen rızkları Allahü teâlâdan bilmekdir. Buna, (Hamd etmek) denir. Ve bun­lara mukabil gece gündüz şükr ve tesbîh ile tahmîd eylemekdir. Mûsâ aleyhisselâm bu kelâmları işitince, (Yâ Rabbî! Bütün ke­lâmların hakîkatdir) dedi.

Kitap-Menü