Receb-i şerîfin fazîleti

RECEB-İ ŞERÎFİN FAZÎLETİ
69 - Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Re­ceb-i şerîfin bir gün evvelinden, bir gün ortasından ve bir gün de sonundan oruc tutana, Receb-i şerîfin hepsini tutmuşcasına, Hak teâlâ hazretleri lutf-ü ihsânda bulunur.) Regâib gecesi, Re­ceb ayının ilk Cum’a gecesidir. Çok kıymetlidir. Fekat, Resûlul­lahın “sallallahü aleyhi ve sellem” babasının evlendiği gece de­ğildir. Böyle söylemek yanlışdır. (Tam İlmihâl) 355.ci sahîfeye bakınız!
Mâla mülke olma mağrur, deme var mı ben gibi,
Bir muhâlif rüzgâr eser, savurur harman gibi. 

Kitap-Menü