Sabr faslı

SABR FASLI
205 - Sabr, derd ve elemi şikâyet etmemekdir. Derd ve elemden kurtulmak için (Se’âdet-i Ebediyye)nin 110.cu sahîfesini okuyu­nuz. Üç şeye sabr edersen, büyük derece kazanırsın:
1- Herhangi bir belâya sabr etmenin üçyüz sevâbı vardır. Belâ­ya çâre, devâ aramak, düâ etmek, sabr sevâbını azaltmaz.
2- İslâm bilgilerini öğrenirken zahmet çekmeğe ve ibâdetleri yapmağa sabr etmeğe, Cennetde altıyüz derece verilir.
3- Günâh işlememek için sabr etmek.
Nefsin arzûlarına sabr etmenin yediyüz derecesi vardır. Musî­bet için de her nefesi için ayrı bir derece ve sevâb alır. Malın, evlâ­dın gitmesi büyük musîbet olup, bunlara sabr edenleri, Allahü te­âlâ, terâzî başına getirmeğe hayâ ederim, buyuruyor.
206 - Ölümden korkma! Ve ölümü isteme! Peygamberimiz “aleyhisselâm” buyurdu ki: (Ölümü hâtırlayınız ve düâ ederek de­yin ki: Yâ Rabbî! Hakkımda ölmek hayrlı ise, beni öldür, çok ya­şamak hayrlı ise beni yaşat!)
Cenâzelerde hizmet etmekde bulun! Allah rızâsı için cenâze­nin mezârına bir kürek toprak atıver! O atdığın toprak, kıyâmet­de terâzîne konacakdır. Cenâzeye yapılacak hizmetler (Se’âdet-i Ebediyye) kitâbımızda uzun yazılıdır.

Kitap-Menü